Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Termeni și condiții de utilizare a site-ului aco.ro

Compania care administrează site-ul www.aco.ro, denumită în continuare ACO, este SC ACO SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. JJ23/1951/2002 și având Codul Unic de Înregistrare RO11525316, cu următoarele date de contact:

ACO s.r.l.
Str. Strada 2, nr 14
077010 Afumati, Jud. Ilfov
Fax: 021/351.30.55
e-mail: aco@aco.ro

Conținutul, structura și structura acestui site sunt protejate de drepturile de autor. Copierea și reproducerea textelor, informațiilor, imaginilor și datelor publicate aici este permisă numai cu aprobarea ACO. ACO își rezervă dreptul de a aduce modificări sau adăugiri la informațiile și datele furnizate în orice moment. În ciuda eforturilor noastre cele mai bune, informațiile sau datele se pot schimba între timp. Prin urmare, nu se poate garanta actualitatea, completitudinea și acuratețea informațiilor și datelor furnizate. Același lucru se aplică în special tuturor celorlalte site-uri care sunt accesibile de pe acest site prin intermediul unui hyperlink. ACO nu este responsabilă pentru conținutul altor site-uri care sunt accesibile prin intermediul acestor link-uri. Persoana care își bazează deciziile, acțiunile sau inacțiunea sa pe informațiile conținute în acest website își asumă răspunderea integrală pentru eventualele pierderi suferite.